Máte dotaz?

Tel.:  033 5531 287

Sme tu pre vás

Pondelok – Piatok : 7:00 – 15:00

Pre lepšie cesty

a mosty

TCS je spoločnosť zriadená Trnavským samosprávnym krajom za účelom nákupu mechanizácie pre správu a údržbu ciest v majetku Trnavského samosprávneho kraja a v správe rozpočtovej organiziácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja.

Poskytujeme služby …

Spoločnosť vznikla 27.9.2019 zápisom v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 45350/T.

Zimná a letná údržba.

Zimná a letná údržba je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť cestných komunikácií.

Dispečerské a spravodajské služby.

Dispečerská a spravodajská služba sa zriaďuje pre potreby operatívneho riadenia a pre informovanie verejnosti o situácii na cestách z hľadiska ich zjazdnosti, prejazdnosti ako i plynulosti dopravy.

Poskytovanie služieb

v cestnej doprave

údržba a opravy vozoviek,  mostných a ostatných objektov,  kosenie trávnatých porastov na plochách tvoriacich súčasť ciest

zimná údržba ciest ,odstraňovanie snehu, posyp vozoviek, dispečersko-spravodajská služba, zimné značenie a preventívna ochrana pred závejmi, iné činnosti zimnej údržby

Údržba vozoviek

Údržba vozoviek zametacou nádstavbou.

Odstraňovanie snehu

na cestách z celej vozovky tak, aby hrúbka zostávajúcej snehovej vrstvy neprevyšovala 3 cm

Kosenie trávnatých porastov

 na plochách tvoriacich súčasť ciest, údržba a opravy krajníc, odstavných plôch, odpočívadiel a ostatných súčastí ciest

Posyp vozoviek

 posyp komunikácií inertným a chemickým posypovým materiálom

Kvalitné služby pre lepšie cesty.

Skúsenosti a kvalitná technika zaručujú profesionálny výsledok.

Povinné

zverejňovanie

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zmluvy do 30.3.2022

Zmluvy od 30.3.2022

Objednávky

Prenájom majetku

Ponúkame na prenájom nebytové priestory v objekte parkovacieho domu na Starohájskej ulici č. 9/A v Trnave v celkovej  rozlohe 143,07 m2. Priestory sú k dispozícii od 1.2.2024. Bližšie info na 033/5914 220.

Kontaktujte nás

V prípade konkrétnych otázok využite kontaktný formulár

alebo nás kontaktujte na uvedený mail

033 5531 287

tcs@tcs-trnava.sk